FAR AWAY TOGETHER

Een online spel voor iedereen

Beantwoord de vragen die je leuk vindt.
Je kan op elk willekeurig moment beginnen.
Elk ingestuurd antwoord krijgt punten
Met de gespaarde punten krijg je discount bij travel and therapy.

SUCCES

Vraag 1

Waaruit bestaan we?

Wat is volgens jou het meest basale antwoord op deze vraag.
Geef aan welke wetenschap zich met je antwoord bezighoudt.
Benoem een wetmatigheid, of enkele wetmatigheden uit deze wetenschap, die voor de mens een grote rol spelen.
Probeer je antwoord kort en bondig te houden

NB Houdt er rekening mee dat dezelfde vraag drie keer gesteld gaat worden. Elke keer wordt je gevraagd naar een meer complex niveau te kijken. Concentreer je voor de eerste ronde dus op iets fundamenteels. Bekijk de video voor toelichting!

Antwoord in de comment box, Kies een alias of je eigen naam en geef aan of je comment zichtbaar moet zijn voor medespelers.

travelandtherapy.com game online

Voorbeeld antwoord ronde 1

We bestaan uit materie.
Materie onderzoeken we in de natuurkunde.
Alle wetten uit de natuurkunde gelden ook voor ons lichaam.
De zwaartekracht ervaren we dagelijks.

RONDE 2

Waaruit bestaan we?

Als we het meest basale niveau van ons bestaan benoemen als materie, wat zal dan een tweede complexere wijze zijn om deze materie te benoemen?
Welke wetenschap bestudeert dit niveau?
Noem enkele opmerkelijke eigenschappen op dit niveau.

travelandtherapy.com Diego rivera detail

Mogelijk antwoord tweede ronde.

We bestaan uit levend weefsel.
Dit wordt bestudeerd in de biologie, en vele andere deelgebieden zoals biochemie en genetica.
Een wel zeer opvallend kenmerk is de voortplanting, waardoor soorten lang kunnen voortbestaan.

travelandtherapy.com juego online

Derde ronde.

Als we ons op basaal niveau beschouwen als materie, op een complexer niveau als biologisch levend weefsel, wat is dan ons hoogste organisatie-niveau?
Noem de wetenschappen die dit niveau onderzoeken.
Noem enkele kenmerkende wetmatigheden op dit niveau.

Gerechten voor Gedachten door François Weber

Voorbeeld antwoord derde ronde.

De complexiteit van ons centraal zenuwstelsel en alles wat daaruit voortvloeit. Kenmerkend is ons (varierend) zelfbewustzijn.
In feite gaan alle wetenschappen over onze hersenen!
Neurowetenschappen zijn specifiek.

travelandtherapy online game greek art

Vierde ronde.

Noem de basale fuctionele elementen van de hersenen.
Hoe noemen we die elementen in de wetenschap.
Wat is hun kenmerkende functie.
Communiceren deze eenheden onderling en zo ja, hoe?

travelandtherapy online game greek art

Vijfde ronde.

Voor veel denkers bestaat de mens niet alleen uit materie.
Welke namen zijn er voor niet-materiële voorstellingen?
Noem een filosofische stroming die dit overdenkt?
Benoem een kenmerkende eigenschap uit deze filosofie.

travelandtherapy online game greek art

Zesde ronde.

Volgens recente bevindingen is de hippo een naaste verwant van de w.....
Welke wetenschap gaat het om en welke theorie?
Hoe zit het met de mens volgens deze wetenschap?

travelandtherapy online game greek art

Zevende ronde.

We denken dat de hippo verwant is aan de walvis.
Om tot die slotsom te komen volgen we bepaalde logische redeneringen.
Noem een of meerdere van die redeneer vormen.
En uit welk beroemd boek is deze illustratie?

travelandtherapy online game greek art

Achtste ronde (moeilijk!)

Goed dan, wij gebruiken inductie en deductie om conclusies te trekken, maar hoe redeneert Moby Dick?
En kunnen we dit ook doen?
En wie was de eerste die deze wijze van gevolgtrekkingen maken benoemde?

travelandtherapy online game greek art

Negende ronde; over de tijd.

Welk boek, publicatie,blog, filosoof, gedicht, schilderij... heeft je het diepste inzicht in het fenomeen tijd gegeven.
Geef een korte bondige samenvatting van je vondst.
Onder de meest opzienbarende inzendingen wordt een exemplaar van het boek Gerechten voor Gedachten verloot .

travelandtherapy online game greek art

Tiende ronde.

Over duurzaamheid:
Wat roept deze term in jou op?
Waarom is het actueel en belangrijk?
Ga dieper in op de rol van de mens in vergelijking met die van het dier als we aan duurzaamheid denken.

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
Deel het spel!