Het begin, studie geneeskunde

Studie geneeskunde in Leiden waar ik ook mijn artsexamen behaalde. Mijn artsen loopbaan begon in een kliniek voor revaliderende ouderen. Hoe menselijk te leven  wanneer het lichaam minder optimaal functioneert? Tot op de dag van vandaag houdt die vraag mij bezig. Aansluitend op deze interesse in ‘levensenergie’ en de visie erop in verschillende culturen, heb ik postacademisch onderwijs voor artsen gevolgd in Parijs  aan de Ecole Française d’Acupuncture verbonden aan het universitair ziekenhuis CHU Bichat en L’ Institut Ricci van de faculté de jésuite de Paris, waar studies in klassieke Chinese teksten het onderzoek naar acupunctuur ondersteunde. Deze samenhang van menselijke cultuur en wetenschappelijke onderzoek vond ik ook bij de R.U. Groningen waar, in samenwerking met University of traditional Chinese medicine te Shanghai, neurofysiologie en acupunctuur in cursusvorm werd onderzocht. Dichter bij de Europese cultuur, komt in de homeopathie het idee van levensenergie ook terug. Daarom heb ik tot slot een opleiding voor artsen aan de SHO te Wageningen gevolgd in homeopathie. Tezamen met vele seminars in binnen en buitenland, waarbij ik zelf regelmatig als spreker optrad. Recent (2017) heb ik de opleiding voor CRA (controlerend raadgevend arts voor ouderenzorg) aan de KU Leuven gevolgd. Ik vind het fijn de medische kennis up to date achter de hand te hebben. Maar:Hoe ouder men wordt, hoe belangrijker het is zich te blijven ontwikkelen, en hoe klemmender de noodzaak een neiging tot herkauwen te beteugelen. (H.C. ten Berge)

Onderzoekende jaren, een drukke praktijk en een reis door alternatieven.

Dankzij deze studies werd ik me ook bewust van de historisch ontstane lacunes tussen wetenschap en cultuurgoed. Zowel in de acupunctuur als in de homeopathie roepen deze lacunes behalve rationaliteit ook verstarring in ons op. Zoals er ook een spanningsveld is tussen sciences en humanities.

Na de studie in Parijs, waar ik ook privé consultaties deed, vestigde ik me als consultatief arts in Delft. In ‘Het Blauwe Huis’ gevuld met de wel zeer concrete levensenergie van onze kleine kinderen, werk ik met passie in een praktijk die ik zoveel mogelijk het karakter van de ‘oude’ dorpshuisarts wil geven. De arts die zijn patiënten vooral goed als mens kent, die medisch kan ingrijpen of verwijzen wanneer dat nodig is, maar die vooral dagelijks vooral steun biedt in de kleine en grote levensmoeilijkheden.

In deze jaren ben ik mij nog meer in alternatieven gaan verdiepen. Deels aangedragen door patiënten, deels uit behoefte levensmoeilijkheden niet teveel te medicaliseren. Dit heb ik gedaan door verschillende scholen te volgen, zoals: alexandertechniek, osteopathie, hypnose en therapeutische toepassingen van de martial arts, groepswerk, stemwerk, narratieve therapie, embodiment, innerlijk kind werk, stress management en spirituele ontwikkeling. Daarbij nam ik deel aan een werkgroep in Parijs om raakvlakken tussen deze disciplines te onderzoeken. Een en ander helpt, tot mijn grote plezier, om naast rigoreus en op wetenschappelijke basis mijn patiënten ook creatief en innovatief te helpen. Ik zie therapie meer als kunst en de consultruimte al atelier.

Langzaam vormde zich het idee dat al deze richtingen, met hun hermetische benaderingen, de controverses in onze moderne maatschappij nooit oplossen. Wat voortvloeide tot het idee dat zowel acceptatie als verwerping weleens gezamenlijke grond konden vinden in het functioneren van ons bewustzijn.

Synthese en verhuizing naar Spanje, alternatief landschap maar met wetenschappelijke precisie

De verhuizing met mijn familie naar een landhuis in de Sierra Nevada in Spanje bleek een keuze die ons veel goeds heeft gebracht op zowel persoonlijk als professioneel gebied. Zo konden we in deze eenvoudige leefgemeenschap meer aanwezige ouders  zijn en naast patiëntenzorg meer toe komen aan lezen en schrijven.

In mijn teksten zal je nu vaak het idee van de ‘extended mind’ terugvinden. Het concept dat ons denken en bewustzijn deel uitmaakt van systemen en structuren die we ook buiten onze hersenen moeten zoeken. Deze interesse sluit aan bij het moderne neurofysiologisch onderzoeken. Bewustzijnsonderzoek wijst de weg hoe grote obstakels eenvoudiger, kleiner en behapbaar te maken. In de therapie geven deze inzichten praktische handvatten om flexibel en persoonsgericht te werken. Dit betekent dat jij je niet hoeft aan te passen naar overtuigingen van een bepaalde schoolrichting of doctrine. Het leuke aan bewustzijnsonderzoek is dat het hand in hand gaat met filosofische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit stelt ons in staat om uitdagingen op een creatieve en effectieve manier te bekijken, wat de cirkel in de therapie rond maakt.

 

Wil je meer weten over mijn therapieën? Lees dan hier over e-consults of bekijk het Travel & Therapy arrangement . Heb je gewoon een vraag, dan mag je mij natuurlijk ook altijd een e-mail sturen .

 

Foto banner: Detail van een plafond bewerking in het Alhambra.