Je online consulten zien als een mentale reis…

– Op zoek

– Uitdagingen

– Keuzes

Op zoek

Als je de richtlijnen voor e-consulting met een arts opzoekt, zul je zien dat je een beknopte vraag of een goed geformuleerd verzoek moet hebben en dat het uiteindelijke doel is om tijd te besparen. Onze werkwijze is het tegenovergestelde. Therapie is een ontdekkingsreis en niemand weet wat er ter sprake zal komen. Daarom bepaalt niet de kloktijd, maar je persoonlijke tijdsbeleving  het tempo, zodat je alle vrijheid hebt om op je verhaal terug te komen. De meeste mensen zijn zelf verrast door wat ze dan uiteindelijk vertellen en hoe ze dat vertellen. In een e-consult krijg je alle tijd om te vertellen  waar je mee zit. Door te vertellen geef je verbale erkenning aan je problemen en daarmee ook aan jezelf. Als je over jezelf vertelt begin je ook beter naar jezelf te luisteren. Dit betekent dat je de eerste stap hebt gezet; je bent op zoek. 

Geen zorgen als je niet weet waar of hoe je moet beginnen. Je  wordt geholpen om je verhaal te kunnen vertellen. Vaak anders dan je misschien in gedachten had maar gaandeweg zul je merken dat je in een consult een diepere laag van jezelf laat spreken. Online over jezelf spreken kan onwennig zijn of zelfs een beetje ongemakkelijk voelen. Dat is geen probleem. Emoties hebben altijd een reden. In een consult, anders dan in het dagelijks leven, kunnen we onderscheid maken tussen wie we zijn en hoe we ons gedragen in de maatschappij. De eerste onwennigheid leren we gebruiken als een leidraad naar wezenlijke vragen.

Het online consult is  een virtueel atelier  om in te kunnen werken, een online therapie laboratorium. Van nauwelijks opvallende nuances tot dominerende zaken zoals angsten of depressie kunnen een plek krijgen in die ruimte. Je leert elk consult weer die oorspronkelijke onwennigheid te hervinden waardoor je jezelf steeds beter en steeds bewuster leert kennen.

 

Uitdagingen

Na de verkennende zoekfase zijn je problemen meestal niet als sneeuw voor de zon verdwenen. De uitdagingen die het leven stelt blijven bestaan. Maar de verkennende fase heeft je beter zicht gegeven op wie je bent en wat je drijfveren zijn. Je kunt nu opnieuw gaan kijken naar de uitdagingen in het leven die je in de problemen hadden gebracht. Daarvoor is beter zicht op jezelf het halve werk. Daarnaast is begrip van de problemen zelf ook essentieel. Meestal neemt dit onderdeel, het analyseren van de problemen, plaats als een tweede fase van de therapie. 

 

Keuzes

Je mentale landschap is het territorium van je reis. 

Dit landschap omvat zowel je verleden, het heden en je toekomst, zowel je dromen als je realiteit. Hierover praten heeft in de eerste fase onverwachte momenten meebracht die onbekende gevoelens en  onbekende gedachten openbaarden en je de mogelijkheid gaven om deze bekende belevenissen in een nieuw licht te zien. Zo konden belevenissen die je welbekend waren, wanneer je ze in de therapie vertelden vreemd aanvoelen. Daardoor kon je verschillen in je bevindingen ervaren die je op nieuwe gedachten en inzichten brachten en nieuwe gevoelens opwekten. Denkpatronen werden zichtbaar en vervolgens begrijpelijk zodat je inzicht kreeg in je persoonlijkheid, je motieven en je handelingen. Het aspect van de therapie  om je unieke creativiteit te ontplooien en een sterk anker te vinden om je te manifesteren in de wereld  werd daardoor een realiteit, en dat bracht meer meer keuzevrijheid.

Vaak brengen die nieuwe keuzes nog vragen met zich mee. Soms roepen nieuwe keuzes weer vragen uit de eerste en tweede fase van de therapie op. In de praktijk is dit vaak de afsluitende derde fase van therapie; de begeleiding op een nieuw ingeslagen weg.

De therapeutische reis zal per persoon sterk verschillen. Therapie is een unieke ervaring en voor iedereen anders.  Ook de hier bespoken drie stappen zijn in de praktijk niet zo ordelijk en lopen vaak door elkaar heen. Therapie is sterk gebonden aan jezelf en daarom is therapie iets waarover je veel kan lezen en weten maar moet ondergaan om het werkelijk te begrijpen.

 

De diverse individuële mogelijkheden:

  • Incidenteel contact voor de momenten dat je korte termijn ondersteuning wilt (e-consulting).
  • Een meer gestructureerde aanpak, sessies op regelmatige basis en met een vaste duur online (e-therapie) voor wanneer je structureel aan jezelf wilt werken.
  • We kunnen eventueel ook de mogelijkheden verkennen hoe je kunt profiteren van een intensieve korte-termijn therapie in Andalusië. Daar krijg je de kans om je in een bijzondere omgeving te verdiepen in de moeilijke aspecten uit je leven.

 

 

Therapie; je blikveld verruimen. 

De Sierra Nevada, thuisland van Travel and Therapy

Ondersteunende Media: Facetime, WhatsApp, Zoom, Skype, Google Hangout, het bijzonder beveiligde Signal of telefoon.

 

 

Vrijheidsbeeld, Frédéric Auguste Bartholdi, (1834 – 1904). Vergroting van het primitieve model van het hoofd (model) 1878. Parijs, Conservatoire national des arts et métiers. Geschenk van de weduwe van de kunstenaar 1907. (Expo, Een korte geschiedenis van de toekomst, Louvre-edities).

Volgende pagina ⇒

Deel deze pagina